K's Kids

Svaka Ks Kids igračka je dizajnirana za zdrav razvoj Vašeg deteta. Kako bi roditelji lakše razumeli koristi naših igračaka za razvoj deteta, Ks Kids je osmislio "Razvojni trougao"koji objedinjuje potrebe FIZIČKOG, MENTALNOG i DRUŠTVENOG aspekta dečijeg razvoja.

 
Ks Kids razvojni trougao pruža roditeljima lako razumljiva objašnjenja koje sve sposobnosti deca mogu razviti igrajući se sa Ks Kids igračkama. Devet simbola koji su naznačeni na pakovanju detaljnije objašnjavaju svaku od razvojnih oblasti.
 
Na svakoj od Ks Kids igračaka, putem razvojnog trougla, naznačeno je kako Vaše dete može imati koristi od raznih razvojnih aspekata koje Ks Kids igračke pružaju. Postoje i
igračke sa jednostavnim ali i sa složenim funkcijama, u zavisnosti od uzrasta Vašeg deteta.
Ks Kids je više od igračke !
 
 
Zvaničan sajt:  http://www.kskids.com/

Katalog možete pogledati ovde

Ks Kids proizvode u našoj ponudi pogledajte  ovde